Forhandlinger
1.864 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
En ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torsdag den 6. februar 2014
html 
Henstilling til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 88, stk. 2 og 3, om forslag til Kommissionens forordning vedrørende oprindelsesland eller herkomststed for fersk, kølet eller frosset svine- fåre- og gedekød (B7-0087/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torsdag den 6. februar 2014
html 
Henstilling til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 87a, stk. 4, om Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. .../... af 28.8.2013 om bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (B7-0089/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torsdag den 6. februar 2014
html 
Henstilling til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 88, stk. 4, litra d), og artikel 87a, stk. 6, om ikke at modsætte sig til udkast til Kommissionens forordning (EU) nr. .../... om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for så vidt angår fastsættelse af den mængde kvoter for drivhusgasemissioner, der skal auktioneres i 2013-2020 (B7-0090/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torsdag den 6. februar 2014
html 
Situationen i Ukraine (RCB7-0138/2014, B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014, B7-0164/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torsdag den 6. februar 2014
html 
Situationen i Syrien (RCB7-0141/2014, B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, B7-0160/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torsdag den 6. februar 2014
html 
Situationen i Egypten (RCB7-0145/2014, B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014, B7-0162/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torsdag den 6. februar 2014
html 
Statusrapport 2013 for Bosnien-Hercegovina (B7-0074/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torsdag den 6. februar 2014
html 
Statusrapport 2013 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (B7-0073/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torsdag den 6. februar 2014
html 
Statusrapport 2013 for Montenegro (B7-0072/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torsdag den 6. februar 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse