Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)05-12
Πέμπτη 12 Μαΐου 2011
html 
A7-0112/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2011
html 
A7-0086/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2011)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2011
html 
A7-0243/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2011)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2011
html 
A7-0151/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2011)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2011
html 
A7-0173/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (5)
P7_CRE(2011)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2011
html 
A7-0174/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (6)
P7_CRE(2011)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2011
html 
A7-0074/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (7)
P7_CRE(2011)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2011
html 
B7-0291/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (8)
P7_CRE(2011)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2011
html 
B7-0287/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (9)
P7_CRE(2011)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2011
html 
A7-0113/2011
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου