Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2011
html 
A7-0168/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2011)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2011
html 
A7-0166/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2011)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2011
html 
A7-0181/2011
Εξελίξεις στη σημερινή κρίση του χρέους και απάντηση της ΕΕ (συζήτηση)
P7_CRE(2011)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2011
html 
Ένωση Καινοτομίας: μεταμορφώνοντας την Ευρώπη για έναν κόσμο μετά την κρίση (συζήτηση)
P7_CRE(2011)05-11
Τετάρτη 11 Μαΐου 2011
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)05-10
Τρίτη 10 Μαΐου 2011
html 
A7-0118/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2011)05-10
Τρίτη 10 Μαΐου 2011
html 
A7-0122/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2011)05-10
Τρίτη 10 Μαΐου 2011
html 
A7-0078/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2011)05-10
Τρίτη 10 Μαΐου 2011
html 
A7-0142/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (5)
P7_CRE(2011)05-10
Τρίτη 10 Μαΐου 2011
html 
A7-0147/2011
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου