Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)05-10
Τρίτη 10 Μαΐου 2011
html 
A7-0140/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2011)05-10
Τρίτη 10 Μαΐου 2011
html 
A7-0069/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2011)05-10
Τρίτη 10 Μαΐου 2011
html 
A7-0148/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2011)05-10
Τρίτη 10 Μαΐου 2011
html 
A7-0053/2011
Κρίση στον τομέα της ευρωπαϊκής αλιείας λόγω αύξησης των τιμών του πετρελαίου (συζήτηση)
P7_CRE(2011)05-09
Δευτέρα 9 Μαΐου 2011
html 
Εισαγωγή αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης για το Πακιστάν (συζήτηση)
P7_CRE(2011)05-09
Δευτέρα 9 Μαΐου 2011
html 
Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ινδία (συζήτηση)
P7_CRE(2011)05-09
Δευτέρα 9 Μαΐου 2011
html 
Προετοιμασία των δασών ενόψει της κλιματικής αλλαγής (συνοπτική παρουσίαση)
P7_CRE(2011)05-09
Δευτέρα 9 Μαΐου 2011
html 
Κοινοτικές εισαγωγές τομάτας από το Μαρόκο (συζήτηση)
P7_CRE(2011)04-07
Πέμπτη 7 Απριλίου 2011
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)04-07
Πέμπτη 7 Απριλίου 2011
html 
A7-0121/2011
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου