Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
A7-0068/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
A7-0063/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
A7-0057/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
A7-0085/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (5)
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
A7-0329/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (6)
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου (7)
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
A7-0024/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (8)
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
A7-0087/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (9)
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
A7-0070/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (10)
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
A7-0050/2011
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου