Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
A7-0062/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
A7-0083/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
A7-0072/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
A7-0071/2011
Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες
P7_CRE(2011)04-06
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011
html 
Συμπεράσματα από τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (24-25.03.2011) (συζήτηση)
P7_CRE(2011)04-05
Τρίτη 5 Απριλίου 2011
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)04-05
Τρίτη 5 Απριλίου 2011
html 
A7-0059/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2011)04-05
Τρίτη 5 Απριλίου 2011
html 
A7-0075/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2011)04-05
Τρίτη 5 Απριλίου 2011
html 
A7-0016/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2011)04-05
Τρίτη 5 Απριλίου 2011
html 
A7-0060/2011
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου