Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)04-05
Τρίτη 5 Απριλίου 2011
html 
A7-0028/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2011)04-05
Τρίτη 5 Απριλίου 2011
html 
A7-0364/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2011)04-05
Τρίτη 5 Απριλίου 2011
html 
A7-0065/2011
Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το έτος 2012 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (συζήτηση)
P7_CRE(2011)04-05
Τρίτη 5 Απριλίου 2011
html 
Αλιευτική συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Κομορών - Κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας - Αλιεία - θέσπιση μεταβατικών τεχνικών μέτρων - Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων (συζήτηση)
P7_CRE(2011)04-05
Τρίτη 5 Απριλίου 2011
html 
Αλιευτική συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Κομορών - Κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας - Αλιεία - θέσπιση μεταβατικών τεχνικών μέτρων - Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων (συζήτηση) (2)
P7_CRE(2011)04-05
Τρίτη 5 Απριλίου 2011
html 
Εξαγωγές ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης (συζήτηση)
P7_CRE(2011)04-04
Δευτέρα 4 Απριλίου 2011
html 
Ο ρόλος των γυναικών στον τομέα της γεωργίας και στις αγροτικές περιοχές (συνοπτική παρουσίαση)
P7_CRE(2011)04-04
Δευτέρα 4 Απριλίου 2011
html 
Χρηματοδότηση της ΕΕ στον τομέα του παροπλισμού πυρηνικών σταθμών στα νέα κράτη μέλη (συνοπτική παρουσίαση)
P7_CRE(2011)04-04
Δευτέρα 4 Απριλίου 2011
html 
Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ - Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Καναδά - Συμφωνία ΕΚ-Βιετνάμ σχετικά με τις υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών (συζήτηση)
P7_CRE(2011)03-24
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011
html 
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου