Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)03-09
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011
html 
B7-0165/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2011)03-09
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011
html 
B7-0156/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2011)03-09
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011
html 
B7-0157/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2011)03-09
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011
html 
A7-0043/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (5)
P7_CRE(2011)03-09
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011
html 
A7-0022/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)03-08
Τρίτη 8 Μαρτίου 2011
html 
A7-0033/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2011)03-08
Τρίτη 8 Μαρτίου 2011
html 
A7-0035/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2011)03-08
Τρίτη 8 Μαρτίου 2011
html 
A7-0023/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2011)03-08
Τρίτη 8 Μαρτίου 2011
html 
A7-0036/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (5)
P7_CRE(2011)03-08
Τρίτη 8 Μαρτίου 2011
html 
A7-0032/2011
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου