Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)02-16
Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011
html 
A7-0148/2010
Αυξανόμενες τιμές των τροφίμων (συζήτηση)
P7_CRE(2011)02-16
Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011
html 
Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ - Δημοκρατίας της Κορέας (συζήτηση)
P7_CRE(2011)02-16
Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011
html 
Προδιαγραφές απόδοσης όσον αφορά τις εκπομπές καυσαερίων από καινούργια ελαφρά εμπορικά οχήματα (συζήτηση)
P7_CRE(2011)02-15
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)02-15
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011
html 
A7-0018/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2011)02-15
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011
html 
A7-0372/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2011)02-15
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011
html 
A7-0004/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2011)02-15
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011
html 
A7-0020/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (5)
P7_CRE(2011)02-15
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011
html 
A7-0287/2010
Ψευδεπίγραφα φάρμακα (συζήτηση)
P7_CRE(2011)02-15
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011
html 
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου