Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες (συζήτηση)
P7_CRE(2011)02-14
Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011
html 
Ενισχυμένη συνεργασία όσον αφορά την ενιαία προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (συζήτηση)
P7_CRE(2011)02-14
Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011
html 
Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (συζήτηση)
P7_CRE(2011)02-14
Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)02-03
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011
html 
A7-0009/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2011)02-03
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011
html 
A7-0006/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2011)02-03
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011
html 
B7-0074/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2011)02-03
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011
html 
A7-0003/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (5)
P7_CRE(2011)02-03
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011
html 
A7-0229/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (6)
P7_CRE(2011)02-03
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011
html 
RC-B7-0075/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (7)
P7_CRE(2011)02-03
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011
html 
RC-B7-0073/2011
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου