Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)01-18
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011
html 
A7-0361/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2011)01-18
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011
html 
A7-0375/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2011)01-18
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011
html 
A7-0376/2010
Δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (συζήτηση)
P7_CRE(2011)01-18
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011
html 
Συνέπειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον εντοπισμό διοξίνης σε ζωοτροφές (συζήτηση)
P7_CRE(2011)01-17
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011
html 
EU-Συμφωνία ΕΕ-Καμερούν σχετικά με τη δασική νομοθεσία - Συμφωνία ΕΕ-Δημοκρατίας του Κονγκό σχετικά με τη δασική νομοθεσία - FLEGT - Εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (συνέχεια της συζήτησης)
P7_CRE(2011)01-17
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011
html 
Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)
P7_CRE(2011)01-17
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011
html 
Η γεωργία ως στρατηγικός τομέας στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας (συνοπτική παρουσίαση)
P7_CRE(2011)01-17
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011
html 
Σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς (συζήτηση)
P7_CRE(2010)12-16
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)12-16
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010
html 
A7-0311/2010
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου