Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Προπαρασκευή της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (16-17 Δεκεμβρίου 2010) - Θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για να διασφαλίζεται η χρηματοοικονομική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ (συζήτηση)
P7_CRE(2010)12-15
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)12-15
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010
html 
A7-0369/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)12-15
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010
html 
RC-B7-0693/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)12-14
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010
html 
A7-0335/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)12-14
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010
html 
A7-0341/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2010)12-14
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010
html 
A7-0336/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2010)12-14
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010
html 
A7-0332/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (5)
P7_CRE(2010)12-14
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010
html 
A7-0280/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (6)
P7_CRE(2010)12-14
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010
html 
A7-0309/2010
Τα αποτελέσματα της Διάσκεψης του Κανκούν σχετικά με την αλλαγή του κλίματος (συζήτηση)
P7_CRE(2010)12-14
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010
html 
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου