Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή - Χρηστή διακυβέρνηση και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ (συζήτηση)
P7_CRE(2010)12-13
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)11-25
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010
html 
B7-0616/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)11-25
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010
html 
A7-0310/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)11-24
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010
html 
A7-0327/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)11-24
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010
html 
A7-0290/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2010)11-24
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010
html 
A7-0196/2010
Προετοιμασίες ενόψει της Διάσκεψης του Κανκούν για την κλιματική αλλαγή (29 Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου) (συζήτηση)
P7_CRE(2010)11-24
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010
html 
Η κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα (συζήτηση)
P7_CRE(2010)11-24
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)11-23
Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010
html 
A7-0328/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)11-23
Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010
html 
A7-0318/2010
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου