Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Μακροπρόθεσμο σχέδιο για το απόθεμα γαύρου στο Βισκαϊκό Κόλπο και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης του εν λόγω αποθέματος - Πολυετές σχέδιο για το δυτικό απόθεμα σαφριδιού και για την αλιεία του αποθέματος αυτού - Απαγόρευση διαλογής αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας και περιορισμοί αλιείας όσον αφορά τη χωματίδα και το καλκάνι στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των Belts και του Sound - Χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξενικών και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών (συζήτηση)
P7_CRE(2010)11-22
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010
html 
Κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ (συζήτηση)
P7_CRE(2010)11-11
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)11-11
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010
html 
B7-0604/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)11-11
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010
html 
RC-B7-0605/2010
Πράξη Ενιαίας Αγοράς (συζήτηση)
P7_CRE(2010)11-10
Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010
html 
Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
P7_CRE(2010)11-10
Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010
html 
Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (συζήτηση)
P7_CRE(2010)10-21
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)10-21
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010
html 
A7-0285/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)10-21
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010
html 
A7-0273/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2010)10-21
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010
html 
B7-0572/2010
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου