Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)10-21
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010
html 
A7-0266/2010
Προετοιμασίες για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-29 Οκτωβρίου) - Προετοιμασίες για τη συνάντηση κορυφής της G20 (11-12 Νοεμβρίου) - Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες - Βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και του πλαισίου σταθερότητας της Ένωσης, ειδικότερα στην ευρωζώνη (συζήτηση)
P7_CRE(2010)10-20
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)10-20
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010
html 
A7-0283/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)10-20
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010
html 
A7-0281/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2010)10-20
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010
html 
A7-0284/2010
Βοήθεια προς το Πακιστάν και ενδεχόμενη εμπλοκή του ευρωπαϊκού βιομηχανικού τομέα (συζήτηση)
P7_CRE(2010)10-20
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010
html 
Ένδειξη της χώρας καταγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες (συζήτηση)
P7_CRE(2010)10-20
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)10-19
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010
html 
A7-0262/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)10-19
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010
html 
A7-0260/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2010)10-19
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010
html 
A7-0217/2010
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου