Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (συζήτηση)
P7_CRE(2010)09-20
Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010
html 
Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
P7_CRE(2010)09-20
Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010
html 
Πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών συνοπτική παρουσίαση
P7_CRE(2010)09-20
Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010
html 
Μείωση της φτώχειας και δημιουργία απασχόλησης στις αναπτυσσόμενες χώρες συνοπτική παρουσίαση
P7_CRE(2010)09-20
Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010
html 
Ταχυδρομικές υπηρεσίες
P7_CRE(2010)09-09
Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)09-09
Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010
html 
RC-B7-0484/2010
Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (συζήτηση)
P7_CRE(2010)09-08
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)09-08
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010
html 
A7-0230/2010
Προϊόντα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα στη διατροφική αλυσίδα (συζήτηση)
P7_CRE(2010)09-08
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010
html 
Κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)
P7_CRE(2010)09-07
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010
html 
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου