Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)09-07
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010
html 
A7-0242/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)09-07
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010
html 
A7-0232/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2010)09-07
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010
html 
A7-0210/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2010)09-07
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010
html 
A7-0225/2010
Δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη (συζήτηση)
P7_CRE(2010)09-06
Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010
html 
Το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2013 (συζήτηση)
P7_CRE(2010)07-08
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)07-08
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010
html 
B7-0409/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)07-08
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010
html 
RC-B7-0412/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2010)07-08
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010
html 
A7-0204/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2010)07-08
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010
html 
A7-0207/2010
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου