Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)05-19
Τετάρτη 19 Μαΐου 2010
html 
A7-0106/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)05-19
Τετάρτη 19 Μαΐου 2010
html 
B7-0264/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2010)05-19
Τετάρτη 19 Μαΐου 2010
html 
A7-0103/2010
Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006) (συζήτηση)
P7_CRE(2010)05-18
Τρίτη 18 Μαΐου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)05-18
Τρίτη 18 Μαΐου 2010
html 
A7-0054/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)05-18
Τρίτη 18 Μαΐου 2010
html 
A7-0051/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2010)05-18
Τρίτη 18 Μαΐου 2010
html 
A7-0140/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2010)05-18
Τρίτη 18 Μαΐου 2010
html 
A7-0130/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (5)
P7_CRE(2010)05-18
Τρίτη 18 Μαΐου 2010
html 
A7-0058/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (6)
P7_CRE(2010)05-18
Τρίτη 18 Μαΐου 2010
html 
A7-0113/2010
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου