Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)05-18
Τρίτη 18 Μαΐου 2010
html 
A7-0141/2010
Η κρίση της ηφαιστιακής τέφρας (συζήτηση)
P7_CRE(2010)05-18
Τρίτη 18 Μαΐου 2010
html 
Συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών της EE και η «δημόσια βοήθεια στην ανάπτυξη "συν"» (συνοπτική παρουσίαση)
P7_CRE(2010)05-17
Δευτέρα 17 Μαΐου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου (συνέχεια)
P7_CRE(2010)05-06
Πέμπτη 6 Μαΐου 2010
html 
B7-0261/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (συνέχεια) (2)
P7_CRE(2010)05-06
Πέμπτη 6 Μαΐου 2010
html 
A7-0121/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)05-05
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010
html 
A7-0055/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)05-05
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010
html 
A7-0028/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2010)05-05
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010
html 
A7-0053/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2010)05-05
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010
html 
A7-0060/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (5)
P7_CRE(2010)05-05
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010
html 
A7-0056/2010
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου