Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Ευρώπη 2020 - νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη (συζήτηση)
P7_CRE(2010)05-05
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010
html 
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα (συζήτηση)
P7_CRE(2010)05-05
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010
html 
Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
P7_CRE(2010)05-05
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)03-25
Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010
html 
A7-0047/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)03-25
Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010
html 
A7-0048/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2010)03-25
Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010
html 
A7-0059/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2010)03-25
Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010
html 
A7-0033/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (5)
P7_CRE(2010)03-25
Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010
html 
A7-0029/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (6)
P7_CRE(2010)03-25
Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010
html 
A7-0034/2010
Προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2011 - Τμήμα III - Επιτροπή - Κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού 2011 - λοιπά τμήματα (συζήτηση)
P7_CRE(2010)03-24
Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010
html 
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου