Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
181 182 183 184 185 186 187
Πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων: ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθηθεί; (συζήτηση)
P7_CRE(2010)03-24
Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010
html 
Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες και την αναπτυξιακή συνεργασία (συνοπτική παρουσίαση)
P7_CRE(2010)03-24
Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010
html 
Επένδυση σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα (συζήτηση)
P7_CRE(2010)03-11
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010
html 
Οι συνέπειες της θύελλας Xynthia στην Ευρώπη (συζήτηση)
P7_CRE(2010)03-11
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)03-11
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010
html 
B7-0148/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)03-10
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010
html 
RC-B7-0151/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)03-10
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010
html 
RC-B7-0154/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2010)03-10
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010
html 
RC-B7-0181/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (4)
P7_CRE(2010)03-10
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010
html 
RC-B7-0137/2010
Κούβα (συζήτηση)
P7_CRE(2010)03-10
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010
html 
181 182 183 184 185 186 187
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου