Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
181 182 183 184 185 186 187
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)03-09
Τρίτη 9 Μαρτίου 2010
html 
A7-0020/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)03-09
Τρίτη 9 Μαρτίου 2010
html 
A7-0019/2010
Η διεθνής πολιτική για το κλίμα μετά την Κοπεγχάγη: Νέα ώθηση στις διεθνείς διαπραγματεύσεις μέσω άμεσης δράσης
P7_CRE(2010)03-09
Τρίτη 9 Μαρτίου 2010
html 
Eφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης για τους σιδηροδρόμους (συζήτηση)
P7_CRE(2010)03-09
Τρίτη 9 Μαρτίου 2010
html 
Eμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) (συζήτηση)
P7_CRE(2010)03-09
Τρίτη 9 Μαρτίου 2010
html 
Η Πράσινη Βίβλος σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (συζήτηση)
P7_CRE(2010)02-25
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)02-25
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010
html 
A7-0014/2010
Μείζων φυσική καταστροφή στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας (συζήτηση)
P7_CRE(2010)02-24
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)02-10
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010
html 
RC-B7-0072/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2010)02-10
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010
html 
RC-B7-0064/2010
181 182 183 184 185 186 187
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου