Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
181 182 183 184 185 186 187
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2009)10-20
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009
html 
A7-0023/2009
Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2010 (Τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) - Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2010 (Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή) (συζήτηση)
P7_CRE(2009)10-20
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009
html 
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 «Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ» (συζήτηση)
P7_CRE(2009)10-20
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2009)10-08
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009
html 
A7-0021/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE(2009)10-08
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009
html 
A7-0011/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου (3)
P7_CRE(2009)10-08
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009
html 
B7-0082/2009
Αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία (συζήτηση)
P7_CRE(2009)10-07
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009
html 
Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
P7_CRE(2009)10-07
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2009)09-17
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009
html 
RC-B7-0047/2009
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2009)09-16
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2009
html 
181 182 183 184 185 186 187
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου