Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, των εξαρτημάτων τους, των μερών τους και των πυρομαχικών (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην ΕΕ (A7-0332/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A7-0427/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Πρωτόκολλο συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Ακτής Ελεφαντοστού σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Εισαγωγές ορισμένων προϊόντων αλιείας στις Καναρίους Νήσους από το 2014 έως το 2020 (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/001 FI/Nokia από τη Φινλανδία (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/003 DE/First Solar από τη Γερμανία (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2012/011 DL/Vestas από τη Δανία) (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Διαπραγματεύσεις για μια στρατηγική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Καναδά (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Πλαίσιο ανάκαμψης και εξυγίανσης για τα μη πιστωτικά ιδρύματα (A7-0343/2013 - Kay Swinburne)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου