Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Η διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Υπολογιστικό νέφος (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Έκθεση αξιολόγησης του BEREC (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Kοινή Αλιευτική Πολιτική (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Κοινή οργάνωση αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (A7-0413/2013 - Struan Stevenson)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Βορειοανατολικός Ατλαντικός: Αποθέματα βαθέων υδάτων και αλιεία σε διεθνή ύδατα (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Μηχανισμός πολιτικής προστασίας (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Χρόνος διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου