Συζητήσεις
1.864 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Το μέλλον των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014
html 
Ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014
html 
Χαλυβουργία στην Ευρώπη (A7-0028/2014 - András Gyürk)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014
html 
Εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης τραπεζών (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014
html 
Τήρηση των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014
html 
Το μέλλον των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (συνοπτική παρουσίαση)
P7_CRE-REV(2014)02-03
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014
html 
Διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια προϊόντος αραβοσίτου που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση (B7-0007/2014) (ψηφοφορία)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014
html 
Αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014
html 
Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Sabine Lautenschläger) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014
html 
Χορήγηση εξουσιοδότησης στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή σε ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϋνιόν (A7-0013/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου