Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2015
P7_CRE-REV(2014)01-15
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014
html 
Nõukogu otsuse 2007/124/EÜ, Euratom, kehtetuks tunnistamine (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014
html 
ELi ja Venemaa vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014
html 
Ringlusselastavate euromüntide nimiväärtused ja tehnilised näitajad (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014
html 
ELi ja ASEANi suhete tulevik (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014
html 
Sõidumeerikud ja autovedusid käsitlevad sotsiaalõigusnormid (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014
html 
Kontsessioonilepingute sõlmimine (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014
html 
Riigihanked (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014
html 
Vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenustesektoris tegutsevate üksuste hanked (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014
html 
Kaupade ja teenuste juurdepääs riigihangete turule (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave