Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teatavate ühist kaubanduspoliitikat käsitlevate määruste muutmine seoses volituste delegeerimisega ja rakendamisvolituste andmisega teatavate meetmete vastuvõtmiseks (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Neljapäev, 12. detsember 2013
html 
Maksekontod (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Neljapäev, 12. detsember 2013
html 
Mereala ruumiline planeerimine ja rannikualade integreeritud haldamine (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Neljapäev, 12. detsember 2013
html 
Teatavate keskkonda, põllumajandust, sotsiaalpoliitikat ja rahvatervist käsitlevate direktiivide muutmine Mayotte'i staatuse muutumise tõttu (A7-0399/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Neljapäev, 12. detsember 2013
html 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Neljapäev, 12. detsember 2013
html 
Liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad” aastateks 2020−2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Neljapäev, 12. detsember 2013
html 
Teatavate kalandust ja loomatervist käsitlevate määruste muutmine Mayotte'i staatuse muutumise tõttu (A7-0425/2013 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Neljapäev, 12. detsember 2013
html 
Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega muudetakse määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) I, II ja IV lisa (B7-0547/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Neljapäev, 12. detsember 2013
html 
Komisjoni 28. augusti 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr .../...., millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa (B7-0546/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Neljapäev, 12. detsember 2013
html 
Edusammud romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamisel (B7-0555/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Neljapäev, 12. detsember 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Õigusalane teave