Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Parlamendi seisukoht nõukogu poolt muudetud 2011. aasta eelarve projekti kohta – kõik jaod – Paranduseelarve nr 3/2010 projekt: III jagu – Komisjon – banaanisektori kaasnevad meetmed (arutelu)
P7_CRE(2010)10-19
Teisipäev, 19. oktoober 2010
html 
Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioon - Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem (arutelu)
P7_CRE(2010)10-18
Esmaspäev, 18. oktoober 2010
html 
Selgitused hääletuse kohta
P7_CRE(2010)10-07
Neljapäev, 7. oktoober 2010
html 
A7-0259/2010
Selgitused hääletuse kohta (2)
P7_CRE(2010)10-07
Neljapäev, 7. oktoober 2010
html 
B7-0540/2010
Selgitused hääletuse kohta (3)
P7_CRE(2010)10-07
Neljapäev, 7. oktoober 2010
html 
B7-0536/2010
Selgitused hääletuse kohta (4)
P7_CRE(2010)10-07
Neljapäev, 7. oktoober 2010
html 
A7-0245/2010
ELi tegevus naftamaardlate uurimisel ja nafta tootmisel Euroopas (arutelu)
P7_CRE(2010)10-06
Kolmapäev, 6. oktoober 2010
html 
Bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide panus aastatuhande arengueesmärkide saavutamisse - Bioloogilise mitmekesisuse konverents – Nagoya 2010 (arutelu)
P7_CRE(2010)10-06
Kolmapäev, 6. oktoober 2010
html 
Sahara-taguse Aafrika tervishoiusüsteemid ja ülemaailmne tervishoid (lühiettekanne)
P7_CRE(2010)10-06
Kolmapäev, 6. oktoober 2010
html 
Euroopa Ülemkogu kohtumise (16. september 2010) järeldused (arutelu)
P7_CRE(2010)09-22
Kolmapäev, 22. september 2010
html 
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Õigusalane teave