Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Kõigi osaliste huvides toimiv Euroopa jaekaubanduse tegevuskava (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Kolmapäev, 11. detsember 2013
html 
Mitmetasandilise valitsemise esmasest õigusest ja riigiõigusest tulenevad probleemid ELis (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Kolmapäev, 11. detsember 2013
html 
Üldised tariifsed soodustused (GSP+) (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Kolmapäev, 11. detsember 2013
html 
Rohelise taristu poliitika (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Kolmapäev, 11. detsember 2013
html 
Kodanikukaitsemehhanism (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
Õigusprogramm ajavahemikuks 2014–2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
Õiguste ja kodakondsuse programm ajavahemikuks 2014–2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
Ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova suhtes (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
ELi ja Maroko vahelise kalandusalase partnerluslepingu protokoll, millega määratakse kindlaks kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
ILO kemikaalide tööl kasutamise turvalisust käsitlev konventsioon (konventsioon nr 170) (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Õigusalane teave