Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELi–USA teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
Nagoya protokoll geneetilistele ressurssidele juurdepääsu kohta (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana Textiles, Hispaania (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
Taimse paljundusmaterjali tootmine ja turul kättesaadavaks tegemine (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
Geneetilised ressursid (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
Elektrooniliste arvete esitamine riigihangete puhul (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
Euroopa Investeerimispank (EIP) — 2012. aasta aruanne (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
Naiste ja meeste võrdsus 2012. aastal (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
Üldsuse juurdepääs dokumentidele aastatel 2011–2013 (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave