Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tulirelvade, nende osade, lisaseadiste ja laskemoona ebaseaduslik valmistamine ja nendega ebaseaduslik kauplemine (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
ELi ja Hiina vaheline leping seoses kontsessioonide muutmisega Bulgaaria ja Rumeenia loendis nende ELiga ühinemise käigus (A7-0332/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
Teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha import ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimaksud (A7-0427/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
ELi ja Côte d'Ivoire'i vahelise kalandusalase partnerluslepingu protokoll, millega määratakse kindlaks kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
Teatavate kalandussaaduste import Kanaari saartele aastatel 2014–2020 (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2013/001 FI/Nokia, Soome (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2013/003 DE/First Solar, Saksamaa (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2012/011 DK/Vestas, Taani) (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
ELi ja Kanada strateegilise partnerluslepingu üle peetavad läbirääkimised (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
Pangandussektoriväliste asutuste maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik (A7-0343/2013 - Kay Swinburne)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Õigusalane teave