Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ELi kosmosetööstuse poliitika (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
Pilvandmetöötlus (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
BERECit käsitlev hindamisearuanne (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
Ühine kalanduspoliitika (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
Kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühine korraldus (A7-0413/2013 - Struan Stevenson)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
Süvamere kalavarud ja kalapüük Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
Kodanikukaitsemehhanism (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
Elamukinnisvaraga seotud krediidilepingud (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
Bangladeshist pärit riisi import (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
Kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamine (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Teisipäev, 10. detsember 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Õigusalane teave