Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ELi ja Maroko vahelise kalandusalase partnerluslepingu protokoll, millega määratakse kindlaks kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Esmaspäev, 9. detsember 2013
html 
Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Esmaspäev, 9. detsember 2013
html 
Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE) (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Neljapäev, 21. november 2013
html 
Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 (A7-0427/2012 - Teresa Riera Madurell)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Neljapäev, 21. november 2013
html 
Raamprogrammi „Horisont 2020” osalemis- ja levitamiseeskirjad (A7-0428/2012 - Christian Ehler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Neljapäev, 21. november 2013
html 
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi strateegiline innovatsioonikava (A7-0422/2012 - Marisa Matias)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Neljapäev, 21. november 2013
html 
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (A7-0403/2012 - Philippe Lamberts)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Neljapäev, 21. november 2013
html 
Ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime (2014–2020) (A7-0420/2012 - Jürgen Creutzmann)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Neljapäev, 21. november 2013
html 
Raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eriprogramm (A7-0002/2013 - Maria Da Graça Carvalho)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Neljapäev, 21. november 2013
html 
Euroopa statistika (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Neljapäev, 21. november 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Õigusalane teave