Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programm (A7-0241/2012 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Neljapäev, 21. november 2013
html 
Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE) (A7-0294/2012 - Jutta Haug)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Neljapäev, 21. november 2013
html 
Maksustamisalane tegevusprogramm (A7-0399/2012 - Theodor Dumitru Stolojan)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Neljapäev, 21. november 2013
html 
Tollialane tegevusprogramm (A7-0026/2013 - Raffaele Baldassarre)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Neljapäev, 21. november 2013
html 
Kindlustus- ja edasikindlustustegevus (Solventsus II) (A7-0352/2013 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Neljapäev, 21. november 2013
html 
Doha arengukava seis (B7-0492/2013, B7-0493/2013, B7-0494/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Neljapäev, 21. november 2013
html 
Tegevuskava „Ettevõtlus 2020” – ettevõtlikkuse taaselavdamine Euroopas (B7-0466/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Neljapäev, 21. november 2013
html 
Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (A7-0360/2013 - Maria Eleni Koppa)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Neljapäev, 21. november 2013
html 
Euroopa kaitsesektori tehnoloogiline ja tööstuslik baas (A7-0358/2013 - Michael Gahler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Neljapäev, 21. november 2013
html 
Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine (B7-0496/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Neljapäev, 21. november 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Õigusalane teave