Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja järelevalve - Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond - Põllumajandustoodete ühine turukorraldus - ÜPP raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused - Üleminekusätted maaelu arengu toetuse kohta (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Euroopa fonde käsitlevad ühissätted (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl) (hääletus)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
2014. aasta eelarvemenetlus – ühine tekst
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine – Küprose struktuurifondide programmide rahastamine (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Paranduseelarve projekt nr 9/2013: ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine Rumeenia toetuseks (põud ja metsatulekahjud 2012. aastal) ning Saksamaa, Austria ja Tšehhi Vabariigi toetuseks (üleujutused 2013. aasta mais ja juunis) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: põud ja metsatulekahjud Rumeenias ning üleujutused Saksamaal, Austrias ja Tšehhi Vabariigis (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täiendavaks rahastamiseks paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine, et suurendada Euroopa Sotsiaalfondist Prantsusmaale, Itaaliale ja Hispaaniale eraldatavaid assigneeringuid (A7-0370/2013 - Reimer Böge)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemid (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Makromajanduslik finantsabi Jordaaniale (A7-0335/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
ELi ja Venemaa vaheline narkootikumide lähteaineid käsitlev leping (A7-0342/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Õigusalane teave