Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Investeerimistoodete põhiteabe dokumendid (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Põllumajandustoodete ühine turukorraldus (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
ÜPP raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Üleminekusätted maaelu arengu toetuse kohta (A7-0326/2013 - Albert Deß)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Finantsjuhtimist käsitlevad sätted selliste liikmesriikide puhul, kes on sattunud tõsistesse finantsstabiilsusega seotud raskustesse või keda ähvardab oht sattuda sellistesse raskustesse, ja kulukohustustest vabastamise eeskirjad teatavate liikmesriikide puhul (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Teatavatele liikmesriikidele Euroopa Sotsiaalfondist eraldatavad rahalised vahendid (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Euroopa Liidu institutsioonide asukohad (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Kolmapäev, 20. november 2013
html 
Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 - Institutsioonidevaheline kokkulepe eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 - Institutsioonidevaheline kokkulepe eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (arutelu) (2)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Õigusalane teave