Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Institutsioonidevaheline kokkulepe eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Paranduseelarve projekt nr 7/2013 – Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) tugevdamine noorte töötuse, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks Prantsusmaal, Itaalias ja Hispaanias (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Paranduseelarve projekt nr 8/2013 (PEP 2a) – maksete assigeeringute suurendamine mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide kaupa ja maksete assigneeringute puudujääk 2013. aasta eelarves (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana building materials, Hispaania) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Riigihankeleping (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Programm „Erasmus kõigi jaoks” (A7-0405/2012 - Doris Pack)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Programm „Loov Euroopa” (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Programm „Kodanike Euroopa” (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Euroopa ühendamise rahastu (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Õigusalane teave