Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Üleeuroopaline transpordivõrk (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Põllumajandus- ja kalandusstatistika (A7-0148/2013 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamine (A7-0356/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
ITER-projekti täiendav teadusprogramm (2014–2018) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogramm (A7-0407/2012 - Peter Skinner)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Tuumaohutusalase koostöö rahastamisvahend (A7-0327/2012 - Holger Krahmer)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Tuumarajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammid Bulgaarias, Leedus ja Slovakkias (A7-0119/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Euroopa fonde käsitlevad ühissätted - Euroopa Sotsiaalfond - Euroopa Regionaalarengu Fond ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärk - Euroopa Regionaalarengu Fond ja eesmärk „Euroopa territoriaalne koostöö” - Ühtekuuluvusfond - Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Teisipäev, 19. november 2013
html 
Euroopa ühendamise rahastu - Üleeuroopaline transpordivõrk (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Esmaspäev, 18. november 2013
html 
Riigihankeleping (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Esmaspäev, 18. november 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Õigusalane teave