Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Suspenzija sporazuma SWIFT zbog nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost (B7-0467/2013, RCB7-0468/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013, B7-0481/2013)
P7_CRE-PROV(2013)10-24
Četvrtak, 24. listopada 2013.
html 
Euroopa Ülemkogu kohtumise (24.-25. oktoober 2013) ettevalmistamine (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Kolmapäev, 23. oktoober 2013
html 
Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Kolmapäev, 23. oktoober 2013
html 
Ühenduse ja kolmandate riikide vaheline narkootikumide lähteainetega kauplemine (A7-0167/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Kolmapäev, 23. oktoober 2013
html 
Narkootikumide lähteained (A7-0153/2013 - Anna Hedh)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Kolmapäev, 23. oktoober 2013
html 
E-õiguskeskkonna tegevuskava 2014-2018 (B7-0465/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Kolmapäev, 23. oktoober 2013
html 
ELi üldine keskkonnaalane tegevusprogramm aastani 2020 (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Kolmapäev, 23. oktoober 2013
html 
Otsus kiirmenetluse kohta
P7_CRE-REV(2013)10-22
Teisipäev, 22. oktoober 2013
html 
Veini tariifikvoodid (A7-0293/2013 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Teisipäev, 22. oktoober 2013
html 
Makromajandusliku finantsabi andmine Kirgiisi Vabariigile (A7-0334/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Teisipäev, 22. oktoober 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Õigusalane teave