Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
In vitro diagnostikameditsiiniseadmed (A7-0327/2013 - Peter Liese)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Teisipäev, 22. oktoober 2013
html 
Meditsiiniseadmed (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Teisipäev, 22. oktoober 2013
html 
Laevade ringlussevõtt (A7-0132/2013 - Carl Schlyter)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Teisipäev, 22. oktoober 2013
html 
Euroopa rahvastikustatistika (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Teisipäev, 22. oktoober 2013
html 
Seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused (A7-0306/2013 - Edite Estrela)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Teisipäev, 22. oktoober 2013
html 
Inimõigused Saheli piirkonnas (A7-0325/2013 - Charles Tannock)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Teisipäev, 22. oktoober 2013
html 
Kohalikud asutused ja kodanikuühiskond (A7-0296/2013 - Corina Creţu)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Teisipäev, 22. oktoober 2013
html 
Hariduse ümbermõtestamine (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Teisipäev, 22. oktoober 2013
html 
Euroopa Liidu ühinemiseelsed fondid: kohtusüsteemid ja korruptsioonivastane võitlus (A7-0318/2013 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Teisipäev, 22. oktoober 2013
html 
Patsiendi ohutus (A7-0320/2013 - Oreste Rossi)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Teisipäev, 22. oktoober 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Õigusalane teave