Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Kinnipeetavate väidetav transport ja ebaseaduslik kinnipidamine Euroopa riikides Luure Keskagentuuri (LKA) poolt (B7-0378/2013, B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013, B7-0381/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-10
Neljapäev, 10. oktoober 2013
html 
Piiriülese õiguskaitsekoostöö tugevdamine ELis (B7-0433/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-10
Neljapäev, 10. oktoober 2013
html 
Kastipõhine diskrimineerimine (B7-0434/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-10
Neljapäev, 10. oktoober 2013
html 
Petitsioonikomisjoni 2012. aasta tegevuse aruanne (A7-0299/2013 - Edward McMillan-Scott)
P7_CRE-REV(2013)10-10
Neljapäev, 10. oktoober 2013
html 
Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine ja siseturu infosüsteemi kaudu tehtav halduskoostöö (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Kolmapäev, 9. oktoober 2013
html 
Euroopa Parlamendi ja EKP institutsioonidevaheline kokkulepe ühtse järelevalvemehhanismiga seotud menetluste valdkonnas tehtava koostöö kohta (A7-0302/2013 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Kolmapäev, 9. oktoober 2013
html 
Parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide arv ja nende arvuline koosseis
P7_CRE-REV(2013)10-09
Kolmapäev, 9. oktoober 2013
html 
2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (A7-0310/2013 - Andrea Češková)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Kolmapäev, 9. oktoober 2013
html 
Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamine (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Kolmapäev, 9. oktoober 2013
html 
Väikelaevad ja jetid (A7-0213/2012 - Malcolm Harbour)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Kolmapäev, 9. oktoober 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Õigusalane teave