Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine ja siseturu infosüsteemi kaudu tehtav halduskoostöö (A7-0038/2013 - Bernadette Vergnaud)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Kolmapäev, 9. oktoober 2013
html 
ELi ja Armeenia vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping (A7-0290/2013 - Edit Bauer)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Kolmapäev, 9. oktoober 2013
html 
ELi ja Armeenia vaheline ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise leping (A7-0289/2013 - Edit Bauer)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Kolmapäev, 9. oktoober 2013
html 
Tervisealased väited, mida on lubatud esitada toidu kohta (B7-0437/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Kolmapäev, 9. oktoober 2013
html 
ELi ja Hiina kahepoolse investeerimislepingu läbirääkimised (B7-0436/2013, B7-0439/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Kolmapäev, 9. oktoober 2013
html 
ELi ja Taiwani kaubandussuhted (B7-0435/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Kolmapäev, 9. oktoober 2013
html 
Lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused (B7-0440/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Kolmapäev, 9. oktoober 2013
html 
ELi ja liikmesriikide meetmed Süüria konflikti tagajärjel tekkinud pagulaste tulvaga toimetulekuks (B7-0442/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Kolmapäev, 9. oktoober 2013
html 
Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamine (arutelu jätkamine)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Teisipäev, 8. oktoober 2013
html 
Tsiviilotstarbelist ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi käsitlev EÜ ja Ukraina koostööleping (A7-0298/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Teisipäev, 8. oktoober 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Õigusalane teave