Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2011/025 IT/Lombardia, Itaalia (A7-0294/2013 - Salvador Garriga Polledo)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Teisipäev, 8. oktoober 2013
html 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, Itaalia (A7-0292/2013 - Dominique Riquet)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Teisipäev, 8. oktoober 2013
html 
Korruptsioon avalikus ja erasektoris ning selle mõju inimõigustele kolmandates riikides (A7-0250/2013 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Teisipäev, 8. oktoober 2013
html 
Poliitika kavandamine ja eelarve mõju suutlikkuse tõstmisele (A7-0265/2013 - James Elles)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Teisipäev, 8. oktoober 2013
html 
Rahvusvaheline eraõigus ja tööhõive (A7-0291/2013 - Evelyn Regner)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Teisipäev, 8. oktoober 2013
html 
Meretöönormide konventsiooni kokkuleppe rakendamist käsitleva nõukogu direktiivi 2009/13/EÜ jõustamisega seotud lipuriigi kohustused (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Teisipäev, 8. oktoober 2013
html 
Tubaka ja seonduvate toodete tootmine, esitlemine ja müük (A7-0276/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Teisipäev, 8. oktoober 2013
html 
ELi ja Mauritaania kalapüügivõimaluste ja rahalise toetuse protokoll (A7-0184/2013 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Teisipäev, 8. oktoober 2013
html 
Soopõhine tapmine ja puuduolevad naised (A7-0245/2013 - Antigoni Papadopoulou)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Teisipäev, 8. oktoober 2013
html 
Eelarvepiirangute mõju piirkondlikele ja kohalikele asutustele seoses ELi struktuurifondidega (A7-0269/2013 - Erminia Mazzoni)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Teisipäev, 8. oktoober 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Õigusalane teave