Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Registreeritud kooselust tulenevad varalised tagajärjed (A7-0254/2013 - Alexandra Thein)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Teisipäev, 10. september 2013
html 
Abieluvararežiimid (A7-0253/2013 - Alexandra Thein)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Teisipäev, 10. september 2013
html 
Euroopa transporditehnoloogia strateegia Euroopa tulevase säästva liikuvuse huvides (A7-0241/2013 - Michael Cramer)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Teisipäev, 10. september 2013
html 
Õigus kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigus teatada kinnipidamisest (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Teisipäev, 10. september 2013
html 
Elamukinnisvaraga seotud krediidilepingud (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Teisipäev, 10. september 2013
html 
Nõukogu määruse (EÜ) nr 2187/2005 (mis käsitleb Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil) muutmine (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Teisipäev, 10. september 2013
html 
Toimiv energiaturg (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Teisipäev, 10. september 2013
html 
Aadria mere ja Joonia mere kalandusstrateegia (A7-0234/2013 - Guido Milana)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Teisipäev, 10. september 2013
html 
Tõhusam ja kulutasuvam suuline tõlge Euroopa Parlamendis (A7-0233/2013 - Esther de Lange)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Teisipäev, 10. september 2013
html 
Interneti hasartmängud siseturul (A7-0218/2013 - Ashley Fox)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Teisipäev, 10. september 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Õigusalane teave