Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Biotsiidid (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Sordiaretus (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Raudtee-reisijateveoteenuste siseturg - Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine - Euroopa Liidu Raudteeamet - Ühtne Euroopa raudteepiirkond - Raudteeohutus - Raudteesüsteemi koostalitlus (arutelu jätkamine)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Raudtee-reisijateveoteenuste siseturg - Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine - Euroopa Liidu Raudteeamet - Ühtne Euroopa raudteepiirkond - Raudteeohutus - Raudteesüsteemi koostalitlus (arutelu jätkamine) (2)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Tööplaan
P7_CRE-REV(2014)02-24
Esmaspäev, 24. veebruar 2014
html 
Uute sõiduautode CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttase (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Esmaspäev, 24. veebruar 2014
html 
Kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja seal elamise tingimused (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Esmaspäev, 24. veebruar 2014
html 
Euroopa vabatahtlik humanitaarkorpus (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Esmaspäev, 24. veebruar 2014
html 
Reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antav hüvitis ja abi (A7-0020/2014 - Georges Bach)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Neljapäev, 6. veebruar 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave