Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Meetmed euroopa angerja varude taastamiseks (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Teisipäev, 10. september 2013
html 
Teenuste siseturg (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Teisipäev, 10. september 2013
html 
Kütusekvaliteedi direktiiv ja taastuvenergia direktiiv (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)09-09
Esmaspäev, 9. september 2013
html 
Toimiv energiaturg - Mikrotootmine (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)09-09
Esmaspäev, 9. september 2013
html 
Euroopa transporditehnoloogia strateegia Euroopa tulevase jätkusuutliku liikuvuse huvides (lühiettekanne)
P7_CRE-REV(2013)09-09
Esmaspäev, 9. september 2013
html 
Tulemuslikum ja kulutõhusam suuline tõlge Euroopa Parlamendis (lühiettekanne)
P7_CRE-REV(2013)09-09
Esmaspäev, 9. september 2013
html 
Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Gruusiale (A7-0244/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Neljapäev, 4. juuli 2013
html 
Infosüsteemide vastu suunatud ründed (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Neljapäev, 4. juuli 2013
html 
USA NSA järelevalveprogrammid, järelevalveorganid eri liikmesriikides ja mõju ELi kodanike eraelule (RCB7-0336/2013, B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013, B7-0343/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Neljapäev, 4. juuli 2013
html 
Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste praktiliste aspektide parem korraldus (A7-0219/2013 - Andrew Duff)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Neljapäev, 4. juuli 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Õigusalane teave