Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Relvaeksport: nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (RCB7-0258/2013, B7-0258/2013, RCB7-0260/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013, B7-0267/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Neljapäev, 4. juuli 2013
html 
Mitmepoolse teenustelepingu läbirääkimiste alustamine (B7-0314/2013, B7-0317/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Neljapäev, 4. juuli 2013
html 
Norra kehtestatud suurem tollimaks põllumajandustoodetele (B7-0327/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Neljapäev, 4. juuli 2013
html 
Digitaalse ühtse turu loomise lõpuleviimine (B7-0331/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Neljapäev, 4. juuli 2013
html 
Kriisi mõju ebasoodsas olukorras elanikerühmade tervishoiuteenuste kättesaadavusele (A7-0221/2013 - Jean Lambert)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Neljapäev, 4. juuli 2013
html 
Hübriidtelevisioon („Connected TV”) (A7-0212/2013 - Petra Kammerevert)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Neljapäev, 4. juuli 2013
html 
Paranduseelarve projekt nr 1/2013 – Horvaatia Euroopa Liiduga ühinemisega seotud kulud (A7-0246/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Neljapäev, 4. juuli 2013
html 
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga, et võtta arvesse Horvaatia Euroopa Liiduga ühinemisest tingitud kulusid (A7-0247/2013 - Reimer Böge)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Neljapäev, 4. juuli 2013
html 
Komisjoni 2014. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013, B7-0329/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Neljapäev, 4. juuli 2013
html 
Olukord Egiptuses (RCB7-0362/2013, B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013, B7-0367/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-04
Neljapäev, 4. juuli 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Õigusalane teave