Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Iirimaa eesistumisperioodi ülevaade ja kokkulepe mitmeaastase finantsraamistiku osas (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Kolmapäev, 3. juuli 2013
html 
Ratassõidukid (otsuse 97/836/EÜ muutmine (1958. aasta muudetud kokkulepe)) (A7-0192/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Kolmapäev, 3. juuli 2013
html 
Ratassõidukid (otsuse 2000/125/EÜ muutmine („paralleelne kokkulepe”)) (A7-0194/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Kolmapäev, 3. juuli 2013
html 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/000 TA 2013 – tehniline abi komisjoni algatusel (A7-0243/2013 - Alda Sousa)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Kolmapäev, 3. juuli 2013
html 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) korraldatud juurdlused (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Kolmapäev, 3. juuli 2013
html 
Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid käsitlevad õigus- ja haldusnormid (A7-0125/2013 - Sven Giegold)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Kolmapäev, 3. juuli 2013
html 
Kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamine (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Kolmapäev, 3. juuli 2013
html 
Tõsised piiriülesed terviseohud (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Kolmapäev, 3. juuli 2013
html 
Tõhustatud koostöö rakendamine finantstehingute maksu valdkonnas (A7-0230/2013 - Anni Podimata)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Kolmapäev, 3. juuli 2013
html 
Euro kasutuselevõtmine Lätis 1. jaanuaril 2014 (A7-0237/2013 - Burkhard Balz)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Kolmapäev, 3. juuli 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Õigusalane teave