Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
ELi ametnike personalieeskirjad ning liidu muude teenistujate teenistustingimused (A7-0156/2012 - Dagmar Roth-Behrendt)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Teisipäev, 2. juuli 2013
html 
Tuumakahjustuste eest tsiviilvastutuse Viini konventsioon (A7-0198/2013 - Alajos Mészáros)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Teisipäev, 2. juuli 2013
html 
EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamine (A7-0180/2013 - Sirpa Pietikäinen)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Teisipäev, 2. juuli 2013
html 
ELi lennundusalane välispoliitika (A7-0172/2013 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Teisipäev, 2. juuli 2013
html 
Liikmesriikide ekspordikrediidi agentuurid (A7-0193/2013 - Yannick Jadot)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Teisipäev, 2. juuli 2013
html 
Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (A7-0236/2013 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Teisipäev, 2. juuli 2013
html 
Euroopa sihtasutuse (FE) põhikiri (A7-0223/2013 - Evelyn Regner)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Teisipäev, 2. juuli 2013
html 
Sadamariigi kontroll (A7-0394/2012 - Brian Simpson)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Teisipäev, 2. juuli 2013
html 
Sõidukite registreerimisdokumendid (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Teisipäev, 2. juuli 2013
html 
Tarbesõidukite tehnokontroll (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Teisipäev, 2. juuli 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Õigusalane teave